Medlemmar som utesluts på vaga grunder och hängs ut i medlemstidningen, regler som hindrar medlemmar att uttala sig kritiskt om Svenska Kennelklubben, det är några av de saker som TV4:s program Kalla fakta nu granskar i en serie avsnitt.

Kalla fakta har talat med ett antal personer som riktar stark kritik mot hur Svenska Kennelklubben agerar mot sina medlemmar. Bland annat riktas kritik mot den process som används när en en medlem får en anmälan emot där medlemmen endast har möjlighet att via brev bemöta anmälan och försvara sig. Disciplinnämnden tar sedan baserat på den skriftliga konversationen beslut i ärendet som kan leda till uteslutning och att bli uthängd med namn i medlemstidningen (enligt Kalla fakta har namngivningen av uteslutna medlemmar upphört efter inslaget). I inslaget intervjuas även SKK:s ordförande Pekka Olson och SKK:s vd Ulf Uddman.

Klimatet inom SKK präglas enligt personerna i inslaget av ett stort kontrollbehov och maktfullkomlighet där många känner sig överkörda och rädda för att ifrågasätta.

SKK har i ett nyhetsinslag på sin hemsida valt att bemöta inslaget och den kritik som framförs.