Två samebyar, Lainiovuoma och Semisjaur njarg ansökte om förebyggande skyddsjakt på fyra respektive åtta järvar inom sitt område i höstas.

Länsstyrelsen sade nej med hänsyn till att järvstammen ligger under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, och troligen är mindre än beräknat eftersom inventeringen präglats av svåra förhållanden.

Men nu har Kammarrätten i Sundsvall gett samebyarna rätt till förebyggande skyddsjakt och ger därmed länsstyrelsen och förvaltningsrätten bakläxa i sitt tidigare beslut.
– Vi har i dagsläget inte bestämt oss om vi kommer att överklaga och än mindre hur det här kommer att påverka vår hantering av skyddsjaktsärenden. Vi analyserar dessa domar och kommer även söka vägledning från Naturvårdsverket, säger Lina Kenttä, chef på naturmiljöenheten vid länsstyrelsen till Norrländska Socialdemokraten.

Om ärendet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen kan det bli ett prejudikat.