Eftersom det skett ett stort antal hjort- och rådjurskrockar längs Skärgårdsvägen i Åbo har jaktvårdsföreningarna i området agerat. Bland annat ordnade de en informationskampanj vid Lillmälö färjefäste där man delade ut kartor över de mest riskfyllda olycksställena till bilisterna då de körde av färjan. De fick även ut ett gult markeringsband för att kunna märka ut var en eventuell olycka sker samt information på hur man ska göra om något händer.

Bilisterna i färjekön tyckte att det var bra med information om det stora antalet hjortdjur längs Skärgårdsvägen. För dem som bor permanent i området är hjortar och rådjur en vanlig syn.

– Vi har gjort vad vi kunnat och skjutit så många hjortar och rådjur vi har hunnit. med Vi har även flyttat utfodringsplatserna längre bort från vägarna. Mycket beror på körbeteendet. Man ska alltid sakta in då man ser hjortdjur och vara beredd på att det kommer flera djur över vägen om det har kommit ett. Det bästa skulle ändå vara om det byggdes ett viltstängsel längs delar av Skärgårdsvägen. Ett sådant skulle betala sig på några år, menar Olle Lerche från Pargas jaktvårdsförening.

Källa: newvs.abounderrettelser.fi