Varje år dör många rådjurskid under slåttern, men vad händer om man flyttar dem? I sommar kommer upp till 30 rådjurskid att förses med GPS-sändare för att undersöka deras överlevnad efter att de flyttats från ängen.

 

Högt gräs är ett naturligt gömställe för nyfödda kid, men när gräset slås riskerar de att dödas. Insatserna för att rädda dem har ökat, och drönare används för att hitta och flytta kid innan slåttern börjar.

Flyttning av kid medför alltid risken att geten överger sin unge, och det kan också öka risken att de faller offer för rovdjur som rävar. Det är oklart om geten flyttar tillbaka kidet till ängen efteråt.

 

Norskt pilotprojekt

Detta pilotprojekt syftar till att skapa en modell för en större studie, detta uppger Hjorteviltportalen.no. Små och lätta GPS-enheter testas för att se vilka som fungerar bäst. Data som samlas in ska visa om flyttning ökar kidets överlevnad jämfört med att stanna kvar i ängen, påverkar om geten överger sitt kid, påverkar risken att kidet dödas av rovdjur och hur effekten blir om den görs flera dagar före slåttern.

Forskarna ska följa kidens rörelser och överlevnad upp till sex-sju månaders ålder. Projektet genomförs i Vestfold, där kid lokaliseras med drönare och flyttas från ängen. Resultaten rapporteras i slutet av året.