Frustrationen angående vildsvinsproblemen bland lantbrukare växer runt om i landet. Många ställer sig även frågan om det ens är värt att fortsätta bedriva lantbruk. dalbyvildsvin

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD), som även själv är lantbrukare, vill nu lyfta frågan om vildsvinsstammen och bjöd därför in lantbrukare, representanter för en rad förbund samt myndigheter till ett samtal som handlade om hur vildsvinsstammen ska krympas, skriver ATL

Sveriges Jordägareförbund fick ta emot kritik från flertalet jordbrukare som menade att utfodringen bland markägare är för stor. Generalsekreterare för Sveriges Jordägareförbund, Anders Grahn, mötte kritiken. 

– På vissa ställen i landet är vildsvinsstammen för stor. Men det finns olika uppfattningar om vad som är en för stor stam på olika platser i landet. Det är viktigt att vi hittar rättsära lösningar. Vi måste ha ett förutsägbart system, säger Grahn enligt ATL

Det finns en delad uppfattning om att det idag skjuts för få vildsvin i Sverige. Antalet djur som skjuts är inte tillräckligt för att stammen ska minskas. Anders Nilsson vid Jägareförbundet menar att det är en rad omständigheter som håller tillbaka antalet skjutna grisar. 

– Unga jägare får inte tillgång till jakt idag, vi måste släppa in dem. Försäljningen av vildsvinskött är småskalig. Men om vi inte hade jägare som sköt vildsvin skulle stammen ha varit ännu högre idag, säger Nilsson, skriver ATL.