Samtidigt som björnjakten har inletts i landet så inleds även idag för första gången någonsin en björnspillningsinventering i Uppsala län. Tillsammans med Svenska Jägareförbundet vill Länsstyrelsen ta reda på hur många björnar som finns i länet. 

– Björnstammen expanderar söderut. Nu genomförs inventering i länen runt omkring oss. Vi bedömer att det finns en population av björnar i främst norra delarna av Uppsala län och är intresserade av att veta hur många de är och av vilket kön, säger vilthandläggare Sebastian Olofsson.

Mer information om hur man ska gå tillväga för att delta i inventeringen finns på Länsstyrelsen hemsida