Efter överklagande från vargvärnarorganisationer av Länsstyrelsen i Värmlands beslut om att 18 vargar skulle få skjutas i de tre gränsreviren Juvberget, Kockohonka och Ulvåa så beslutade Förvaltningsrätten att jakten i dessa revir skulle stoppas och biföll därmed överklagandena. Detta gjorde att länsstyrelsen överklagade det nya beslutet från Förvaltningsrätten till Kammarrätten som upphävde domen och skickade tillbaka domen till Förvaltningsrätten vilket nu enligt P4 Värmland innebär att Förvaltningsrätten godkänt att de 18 vargarna ska få skjutas i de tre gränsreviren. Förvaltningsrätten har även sagt nej till att begära förhandsavgörande från EU-domstolen.

Däremot har den norska vargjakten tillfälligt stoppats i de aktuella gränsreviren av Oslo tingsrätt då tre organisationer i Norge anser att den norska staten fattat beslut om vargjakt på felaktiga grunder.

Den svenska vargjakten startar den 2 januari. Totalt kommer 75 vargar att få fällas enligt besluten från fem av länsstyrelserna som ingår i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.