Ny forskning från SLU varnar för att klimatförändringarna påverkar både älgens reproduktion och utbredningsområde.

I Nordamerika har man sett en förskjutning av älgstammens utbredningsområde norrut. I takt med klimatet blivit varmare och torrare har förutsättningarna för älgen försämrats i söder, samtidigt som trädgränsen krupit längre norrut och skapat bättre fodertillgång i de norra delarna. Samma mönster kan ses i Sverige.

– Älgens reproduktion verkar ha minskat med 20-25 procent på 20 år säger Fredrik Widemo, klövviltsforskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö i ett pressmeddelande från SLU.

Även kalvvikterna har minskat, särskilt sågs en tydlig nedgång efter den torra sommaren 2018.

– Även om det kan finnas flera bidragande orsaker till den försämrade reproduktionen, så talar allt för att klimatförändringarna har betydelse, säger Fredrik Widemo i pressmeddelandet.

Vintertid behöver älgen lägga energi på att reglera sin kroppstemperatur redan en temperatur på fem grader på grund av sin tjocka päls, detta kan bli problem i landets södra delar. I de norra delarna kan det ökande snödjupet orsaka problem, något man sett under de senaste vintrarna där älgar svultit ihjäl på vissa håll med extrema snödjup.