Ett klipp från SVT Nyheter Öst  på närgånget lodjur väcker stort engagemang hos allmänheten. Frågor som strömmat in har handlat om lodjurets hull och oro över hur oskyggt lodjuret uppträtt.

 

Det var Rose-Marie och Roger Ossmins som fick påhälsning av lodjuret hemma på sin tomt i Rimforsa. Roger var snabbt framme med telefonen när lodjuret passerade dörren på den inglasade verandan och lyckades fånga det oskygga djuret på film. Frågor strömmade in efter att klippet publicerats angående lodjurets hull och oskygga beteende vilket besvaras av Lantbruksuniversitet, Viltskadecenter Grimsö forskningsstation genom Maria Levin. Hon menar att unga djur ofta har ett mer outvecklat flyktbeteende och därför kan vara mer oskygga än vuxna djur och av kroppstyp att döma ser detta ut att vara just ett ungt lodjur i sommarpäls med normalt hull.  Hälsan hos det förmodat unga djuret bekräftas som god också av Erik Ågren, legitimerad veterinär vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.