Från och med den 1 mars till och med 20 augusti bör hundar hållas kopplade vid vistelse i naturen, skriver Länsstyrelsen på deras hemsida. Detta på grund av lagen om tillsyn över hundar och katter som säger att i marker där det finns vilt ska hundar ej springa lösa under denna period. De marker som lagen avser är nästintill all naturmark samt större parker eller liknande. Undantag finns för bland annat polishundar, jakt- och hundtävlingar. Syftet med lagen är att skydda de vilda djuren under tiden de får sina ungar.

EbbasbildEnligt Naturvårdsverkets tolkning av lagen krävs det att en hund hålls kopplad eller under motsvarande kontroll för att hindra den från att springa lös. Hunden ska således befinna sig intill sin förare samt kunna kallas in omgående.

Lokala regler som till exempel kopplingstvång eller hundförbud kan förekomma. För vidare information om vad som gäller för just dig bör du kontakta kommunen. Vid anblick av en lösspringande hund bör polis kontaktas.

Foto: Katharina Olsson