Oskarshamns kommun har under sommaren haft stora problem med stora grupper av vildsvin som rört sig nära bebyggelsen, nu köper kommunen in två mörkersikten och mobila jakttorn till sina kommunjägare.

Bland annat Rödsle BK har haft påhälsning av vildsvin på sina fotbollsplaner vid Fredriksbergs idrottsplats, klubben har tvingats flytta flera av sina matcher till andra planer på grund av att den egna planen varit uppbökad. Även lantbrukarna i trakten har varit hårt drabbade.

-Vi har haft en dialog med våra kommunjägare om hur de ska bedriva en effektivare jakt, och då beslutade vi att köpa in två mörkersikten. Än så länge har de bara kunnat jaga i gryningen, men med hjälp av siktena ska man kunna jaga nattetid när djuren är som mest aktiva. Två mobila jakttorn ska också köpas in. Det här är en första insats vi gör, men vi måste också titta lite mer långsiktigt på hur vi ska kunna begränsa stammen. Vi äger en hel del mark runt omkring det här området, och funderar på om vi fortsättningsvis ska villkora en effektivare jakt i skogen. Det är ju bättre att jaga dem där än bland villorna. säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) till Land Lantbruk.

Källa: Land Lantbruk