Kommunstyrelsen i Vetlanda har i en skrivelse till Länsstyrelsen i Jönköping sagt att det inte skall tillåtas någon etablering av vargrevir inom Vetlanda kommun. Bakgrund är enligt kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) att kommunen menar att det ska tas större hänsyn till den oro som lantbrukare och jägare känner på grund av vargreviren i länet. Till P4 Jönköping säger Henrik Tvarnö,

– Vi har ju inte vargrevir här, men när det väl etableras så behöver man då värdera, ska man ha skyddsjakt, hur ska det fungera, ska man ersätta lantbrukare på ett annat sätt så att de kan fortsätta sin verksamhet? Och om de inte kan fortsätta, hur ersätter man då i så fall, det är ju ändå staten som har bestämt att vi ska ha varg och då får ju staten ta ansvar också för det beslutet och de konsekvenserna.

– Vi ser riskerna med att vi har en livsmedelsförsörjning som är alldeles för låg i landet. Där har vi en önskan om att man behöver värdera upp den egna inhemska produktionen. Ska det lyckas så behöver vi stötta och hjälpa de gröna näringarna och de lantbrukare vi har, fortsätter Henrik Kvarnö.

Vetlanda kommun vill att länsstyrelsen tar med sig det här som ett argument till sin uppdragsgivare och påbörjar den dialogen. Förhoppningen för kommunen är att man bjuder in till möte med kommunen och lantbrukarna för att gemensamt diskutera vargfrågan.