Imorgon startar en konferens om behovet av att effektivisera arbetet med att återställa våtmarkerna skriver Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande. Våtmarker stärker landskapets förmåga att hålla kvar vatten. Samtidigt minskar de övergödning och utsläpp av växthusgaser. De fungerar dessutom som en oas för den biologisk mångfalden.

Intresset är stort för denna två-dagars konferens på Aspenäs herrgård i Lerum 8-9 maj. Arrangör är Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och med konferensen vill Våtmarksfonden lägga fokus på att samla alla goda krafter för att skapa fler våtmarker.

-Våtmarkernas stora värden för så kallade ekosystemtjänster får en allt större uppmärksamhet i miljövårdsdebatten menar Hans von Essen generalsekreterare i Våtmarksfonden.

Arbetet med att återskapa våtmarker i landskapet behöver påskyndas. Naturvårdsverket gjorde nyligen en utvärdering av miljömålet ”Myllrande våtmarker”. I rapporten står bland annat att man inte kommer att nå det uppsatta målet till 2020 som det var tänkt.

Vid våtmarkskonferensen deltar alla nationella myndigheter som berörs av våtmarksarbetet samt många länsstyrelser och kommuner. Målsättningen med konferensen är att identifiera hinder och i positiv anda försöka effektivisera våtmarksarbetet.

Källa: jagareforbundet.se