I Västerbottens län är den totala tilldelningen på antalet lodjur vid årets licensjakt satt till fyra individer. För tillfället återstår två att skjutas. Några som tycker att årets tilldelning är alldeles för låg är Rans sameby som under vintern fått ett hundratal renar rivna. Till SVT Västerbotten säger Thomas Renfjäll, ordförande för samebyn, att årets problem kring lodjursrivna renar har varit det värsta han varit med om i sitt renskötarliv.

– Jag trodde ifjol att det var det värsta året jag skulle uppleva men i år blev det värre, säger Thomas Renfjäll, som nu vill att det skjuts fler lodjur för att de ska kunna skydda sina renhjordar  Bara under ett par dygn hittade samebyn ett tjugotal döda renar.

Lodjursförekomsten i Västerbotten inventeras årligen under vinterhalvåret med hjälp av spårning av framför allt familjegrupper, det vill säga honor med ungar, på snötäckt mark. Målet för lodjursstammen är att det varje år ska finnas ungefär 23 familjegrupper i Västerbotten. Lofamiljer som rör sig i två län delas mellan dessa.

– Hittills i år har vi konstaterat 17,5 familjegrupper för Västerbottens del. Vi ligger alltså under länsmålet, vilket gör att licensjakten inte kan bli så omfattande. Tilldelningen grundar sig på olika beräkningar som har gjorts, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Det totala inventeringsresultatet visar att det finns ungefär 120 lodjur i länet men att målet är satt till 140 lodjur för att uppnå en gynnsam bevarandestatus vilket påverkar avskjutning.

– Med årets låga tilldelning på endast fyra djur i två utpekade områden räknar vi med att kunna hålla lodjursstammen på en acceptabel nivå, samtidigt som vi bidrar till att minska problembilden kring lodjuren inom rennäringen, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.

– Enligt länsstyrelsens sätt att räkna ska det finnas tre lodjur i det här området kring Selet och Rödåsel men vi har räknat till minst det dubbla antalet genom att spåra av bergen runt omkring. Varje morgon hittar jag rivna renar. Man blir både arg, frustrerad och ledsen, säger Thomas Renfjäll till SVT Västerbotten.