Länsstyrelsen i Jönköping har sedan tidigare beslutat om att årets älgjakt blir en månad kortare. Nu överklagar älgförvaltningsgrupperna i Jönköpings län beslutet till Förvaltningsrätten. 

– Vi har fått delegat att sköta älgstammen på lokal nivå och då tycker vi att det är fel att inskränka jakttiden som vi har, säger Jan Aspång från Sandseryd, som sitter i älgförvaltningsgruppen som jägarrepresentant till SVT Nyheter Jönköping

Länsstyrelsen beslut om att älgjakten ska sluta den 31 januari, alltså förkortas med en månad, motiverades bland annat med att jakten till hösten ska bli mer koncentrerad och att älgarna inte ska utsättas för extra påfrestningar under senvintern eftersom de då redan lever under svårare förhållanden. Jan Aspång menar dock att detta är något som jägarna tar hänsyn till. 

– Vi jägare tänker på etiken. Man släpper inte en hund när det är mycket snö eller hemskt kallt, säger Aspång till SVT Nyheter Jönköping