Först handlade det om vildsvin, senare dovhjort och nu håller även kronhjortar på att etablera sig på Öland. Något som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, vill sätta stopp för varför de har gjort en polisanmälningar om olagliga utsättningar av vilt. Detta för att lantbrukarna på ön är oroliga att de nya arterna kommer att ställa till med skador på åkrar och vallar. De misstänker även att ett ökat betestryck kan ge stor negativ påverkan för känsliga arter och den biologiska mångfalden på Öland.

LRF menar att det handlar om att privatpersoner har tagit hit de nya arterna via transporter så nu polisanmäler kommungrupperna Borgholm och Mörbylånga olagliga utsättningar av kronhjort.

– Detta måste stoppas. Vi kan inte sitta stilla och se på när nya arter introduceras. Vad är nästa steg? Mufflon? Det räcker med de djur vi redan har och måste hantera som exempelvis gäss och rådjur, säger Pär Åberg, sammankallande i LRF:s viltgrupp.

Källa: olandsbladet.se