Enligt en nu undersökning står det nu klart att Kronobergs län har de mest jämställda älgförvaltningsgrupperna i hela landet. 

Undersökningen visar att andelen kvinnor i Kronobergs älgförvaltningsgrupper är mer än dubbelt så högt jämfört med de län som placerar sig på andra plats. 

– Det är viktigt att samhällets trender även återspeglas i älgförvaltningsgrupperna, därför har Länsstyrelsen Kronoberg arbetat aktivt med att få till en mer jämställd könsfördelning bland gruppernas ledamöter. Vi har en bit kvar till vårt mål men vår ambition ledde till att vi nu har flest förordnade kvinnor av alla Sveriges län, säger Karin Kanterud, vilthandläggare Länsstyrelsen Kronoberg, i ett pressmeddelande.