Allt om Jakt & Vapen har tidigare skrivit om att Tobias Lindgren ansökt om vapenlicens hos Polisen på en Tikka T3x Tac A1 som han nekats. Han prövade ärendet i Förvaltningsrätten i Umeå där han vann målet. Dock överklagade Polisen målet till Kammarrätten i Sundsvall där tog de återigen tog Tobias parti mot Polisen. Men Polisen ger sig inte så lätt utan kommer återigen att överklaga domen. Allt om Jakt & Vapen har intervjuat Tobias för att få hans syn på situationen.

– Polismyndigheten har begärt anstånd med att precisera grunderna för sitt överklagande i Tikka-målet fram till första februari. De har sålunda inom överklagandefristen lyckats räkna ut att de vill överklaga domen men behöver tre veckor till på sig att fundera ut varför, säger Tobias.

– Jag ansökte om vapenlicens i augusti 2017 och nu är vi inne i 2019, säger Tobias.

Tikka T3x Tac A1
Tikka T3x Tac A1.

Det som retar honom allra mest är att han som civilperson ska behöva betala stora belopp för att driva rättsprocess mot en myndighet med i stort sett obegränsade resurser. Fram tills idag rör det sig om sammanlagt 74.000 kronor för förarbeten skrivelser och förhandling i Förvaltningsrätten. Kostnaderna som hör till Kammarrättsförhandlingen har han inte fått ännu men Tobias spekulerar att dessa landar runt 25.000kr.

Vad kostnaderna blir om målet tas till HFD har han ingen aning om. Dock behöver han inte ta pengarna ur egen ficka då han har fått pengar donerade via sociala medier.

– Mitt mål har rönt stor uppmärksamhet på sociala medier av jägare, experter och jakttidningar runt om i landet. Intresset och stödet är stort och det har lett till att människor skänker pengar för att jag ska ha råd att driva detta mål då de inser att det är principiellt viktigt för alla, berättar Tobias.

Tobias anser inte att vapnets utseende borde spela någon roll i frågan. Men just utseendet är något som polisen hängt upp sig på. I sin överklagan skriver de bland annat ”vapnet har egenskaper som vikbar kolv och pistolgrepp som är militärt motiverade” samt ”ett vapen med vikbar kolv kan transporteras dolt i brottsliga sammanhang och ordnas för användning utan i förväg modifieras.”

Kammarrätten skriver bland annat följande skäl för sin avgörande dom: ”Det är ostridigt att det aktuella kulgeväret är ett enkelpipigt manuellt repeterande kulgevär som är tillverkat för mål- och sportskytte och jakt. Kammarrätten har ingen anledning att ifrågasätta förvaltningsrättens bedömning att det aktuella vapnet uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter.”

Men nu är alltså den stora frågan i fall Polisen blir färdiga i tid med att komma in med uppgifter om varför man vill överklaga domen en tredje gång.

Tobias hur skulle du beskriva att du känner dig?

– Jag är besviken över att behöva vänta ytterligare 6-12 månader för att få min bössa som legat betald i butiken hos Jaktia i Umeå sedan Augusti 2017. Jag missade min andra vinterjakt med geväret och det som från början var en väl genomtänkt uppgradering och ersättare av min gamla Husqvarna 640 för mer krävande jakt har eskalerat och är nu ett enormt viktigt principiellt mål.

Varför tror du att polisen är så envis i detta fallet?

– Jag tror det är mycket prestige därför att man tidigare kunnat köra över folk i domstolar där sökande saknat ekonomiskt stöd och uppbackning från experter, samt en oförmåga att rätta sig efter de lagar som finns. Man är inte nöjd med nuvarande lagstiftning och försöker därför gå via domstolarna. En röd tråd i mål som rör vapentillstånd är att Polisen väljer argument som helt saknar grund och inte går att backa upp med logiska argument. Men argumenten är väldigt effektiva för att vilseleda personer som saknar teknisk och praktisk erfarenhet av vapen. Den sista anledningen är väl såklart att om de blir tvungna att godkänna min licens så kommer de bli tvungna att godkänna de resterande ansökningarna som väntar på utfallet i denna domen. Dessutom skulle de här argumenten för avslag inte vara användbara längre.

– Avslagen saknar helt lagstöd i NVV’s föreskrifter för repetervapen. Det framgår tydligt i skrivelserna som Polismyndigheten skickat in att man inte har den kompetensen som behövs för att kunna bedöma Jaktvapen. I överklagandet som man skickade in till Kammarrätten skrev man till exempel att ”geväret tillhör en kategori gevär som är avsedd att avfyras utan stöd mot axeln och att dessa ökar risken för skadskjutningar”. Naturligtvis är inga gevär avsedda att avfyras utan stöd mot axeln om de utrustats med en kolv, kindstöd och rekylkappa. Många av argumenten som används för avslagen sågas helt av både vapnets tillverkare, militär, jägare, sportskyttar, till och med en vapeninstruktör hos polisen har yttrat sig i målet mot sin egen arbetsgivare till stöd för mig.

Hur tror du ärendet kommer att sluta?

– Jag har fullt förtroende för att personerna som jobbar på Högsta förvaltningsdomstolen. Jag kommer få min licens men det kommer att dröja ytterligare ett år.

Text: Ronnie Sedin
Foto: Privat