I samråd med viltförvaltningsdelegationen har Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutat att förlänga jakttiden för höstens älgjakt med en helt efter brunstuppehållet för de jaktområden med jaktstart i september.

Jakttider för älgjakten 2018/2019:
Jakttiden för älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ljusdal-Ramsjö, Voxna, Ljusnan-Voxnan, Öster-Ljusnan, Långvind, Söder-Voxnan och Gruvberget:  3-25 september samt 6 oktober 2018–28 februari 2019.

Jakttiden för älgkalv på oregistrerad mark inom samma älgförvaltningsområden: 3-7 september 2018.

Jakttiden för älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdena Ödmorden, Ljusne, Trödje, S:a Gästrikland och Furuvik: 8 oktober 2018-28 februari 2019.

Jakttiden för älgkalv på oregistrerad mark inom samma älgförvaltningsområden: 8-12 oktober 2018.