Långvandrande tamdjursattackerande vargtik står till grund för beslut om skyddsjakt i länen Skåne, Jönköping och Halland i olika omgångar.

Tiken som föddes i det så kallade vargbältet i ett revir utanför Bollnäs registrerades första gången i oktober 2019 och är registrerad som varg G200-19. Under 2020 har vargtiken registrerats under sin vandring söderut. I mars vid Sandviken, i maj i Tiveden och under hösten vidare söderut. Det senaste DNA-provet är från 18 oktober.

Det är ovanligt att vargtikar vandrar såhär långt säger Martin Broberg, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen. Oftast hittar tikarna ett område ganska nära sina födelserevir medan unga hanar oftare rört sig längre sträckor. Det är därför nästan uteslutande unga hanar som besökt södra Sverige tidigare.

Länsstyrelsen i Hallands län har vid fem olika platser för fårangrepp tagit spillningsprover som via DNA-analys visat sig vara vargtiken från Bollnäs.

Källa: SVT Nyheter, Halland