Tre olika vargar rör sig i ett område kring Östavall som ligger cirka två mil väster om Ånge i Västernorrlands län. Vargar har befunnit sig i området sedan den 8 mars.

Nu uppmanar Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande de boende i trakterna kring Östavall att se över sin omgivning för att se om något skulle kunna locka till sig vargen. Länsstyrelsen uppmanar även att inte försöka söka upp vargen eftersom det kan innebära att den vänjer sig vid människors närvaro.

Uppmaningen sker efter att länsstyrelsen den senaste tiden har mottagit regelbundna rapporter om att en varg som rör sig inne i och omkring Östavall. Den varg som rört sig inne i Östavall, förmodas vara en ung hane från reviret Stagelåsen. Länsstyrelsen har genom DNA säkrat tre olika individer som rört sig inom en mils radie runt Östavall under denna period.

Sedan den 18 mars tyder rapporter på att vargen har sig rört österut från Östavall men länsstyrelsen följer situationen i området och utreder om eventuella insatser behöver vidtas.