I norra delen av Sverige har Länsstyrelsen tagit fasta på allvarliga indikationer på misstänkt illegal jakt på järv. Detta upptäcktes när personal från myndigheten, under den årliga dna-inventeringen av järv i början av mars, fann järvspår i Gällivare kommun.

Järvspåren, belägna vid foten av berget Guorbbavarto i Gällivare kommun, var följda av flera skoterspår, vilket tyder på att någon försökt närma sig järvarna. Situationen är särskilt alarmerande eftersom jakt på järv endast är tillåten under strikt kontrollerade förhållanden, såsom licensjakt eller skyddsjakt beslutad av Länsstyrelsen.

– Får man syn på en järv ska man absolut inte följa efter den med motorfordon. Upptäcker man spår eller spillning ska man rapportera in det, genom kartläggning kan vi tillsammans arbeta för att säkra stammens fortlevnad och minimera skador på näringsverksamhet. Att medvetet förfölja och jaga upp ett fridlyst djur på motorfordon betraktas som jaktbrott, säger Erik Granerot, enhetschef på Naturförvaltningsenheten på Länsstyrelsen Norrbotten i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen har inlett en polisanmälan gällande den misstänkta illegala jakten.