Trots att en bonde i Bratteggen, Åre, upplevt betydande förluster till följd av förstörda foderbalar säger Länsstyrelsen i Jämtland nej till skyddsjakt på upp till 48 älgar.

Efter att ha lidit skador på foder till ett värde av 35 000 kronor lämnade en bonde i Bratteggen, Åre, in en ansökan om skyddsjakt. Trots detta har Länsstyrelsen i Jämtlands län valt att inte godkänna ansökan, rapporter från P4 Jämtland. Myndigheten anser att allvarliga skador redan har inträffat och att risken för framtida skador är låg med tanke på den kommande vårsäsongen.