Länsstyrelsen i Västra Götaland och Jönköping har beslutat att avslå LRF:s ansökan om skyddsjakt efter en varg som angrep tamdjur i Brängenreviret. Trots DNA-bevis som knyter varghanen till angreppet anser Länsstyrelsen att det är viktigt att bevara de genetiskt värdefulla individerna för den svenska vargpopulationen.

Efter en attack på tamdjur i en hage i Brängenreviret, som inträffade den 21 juli 2023, ansökte LRF i Västra Götaland och Jönköping om skyddsjakt för att eliminera den angripande vargen. Men Länsstyrelsen meddelade i fredags att ansökan avslås. Trots att det genomförda DNA-testet visade att varghanen G234-17 var skyldig till angreppet, motiverade Länsstyrelsen sitt beslut genom att påpeka att det bara varit ett angrepp på tamdjur sedan Brängenreviret etablerades vintern 2020/2021.

Brängenreviret har identifierats som ett område med två genetiskt betydelsefulla vargar, vilket är viktigt för att stärka den svenska vargpopulationens genetiska mångfald. Dessutom har vargarna i reviret inte varit inblandade i andra tamdjursangrepp, vilket gjorde Länsstyrelsen benägna att tro att den angripande vargen kunde vara en annan individ. Trots att skyddsjakten inte godkändes denna gång, öppnade Länsstyrelsen för möjligheten att pröva frågan igen om det inträffar nya händelser i framtiden.