Den oskygga varg som uppehållit sig kring byn Linghed i Dalarna och skapat oro bland innevånarna blir nu föremål för skyddsjakt, det meddelar Länsstyrelsen i Dalarna idag.

Idag, den 16 april, har Länsstyrelsen i Dalarna beviljat skyddsjakt på den varg som uppträtt närgånget och oskyggt mot innevånarna i Linghed. Vargen har varit föremål för ett flertal skyddsjaktsansökningar senaste tiden.

– Vi har kartlagt och analyserat händelserna i området, vår personal har spårat vargen i byn och det har samlats spillning till DNA analys, utöver det har vi pratat med dem som sett, tagit kort på eller filmat vargen, säger Jonas Bergman, enhetschef för enheten för vilt i ett pressmeddelande. 

I pressmeddelandet kan man läsa följa motivering, ”Länsstyrelsen bedömer att vargen nu har ett sådant oönskat beteende att den ska skyddsjagas. I bedömningen väger myndigheten in andra lämpliga förebyggande åtgärder men dessa ser Länsstyrelsen inte som verkningsfulla i detta enskilda ärende.”

Skyddsjakten får pågå från den 16 april till den 30 april, eller till det tidigare datum på vargen fälls. Länsstyrelsen kommer att utse jaktledare för skyddsjakten och har möjlighet att avbryta jakten i förtid om det skulle vara aktuellt.