Älgförvaltningen sker bland annat via ideell basis med representanter från till exempel älgförvaltningsgrupper, älgskötselområden och myndigheter som medverkar i olika samråd. På grund av rådande pandemi har Naturvårdsverket beslutat om ändring.

På grund av covid-19 har nu Naturvårdsverket återigen beslutat om att länsstyrelserna får besluta att godkänna älgförvaltningsplaner och fastställa älgskötselplaner trots om samråd inte varit möjligt att genomföras. I andra fall ska, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, samråd hållas för att kunna besluta om detta.

Gäller året ut

Ett beslut togs även om att länsstyrelsen får besluta gällande att godkänna en älgförvaltningsplan för en kortare tid än tre år. Beslutet som tagits gäller till och med 31 december 2021.