Beslutet grundar sig på att varg angripit och dödat får vid fyra tillfällen under tre veckor i juli. Totalt har 27 får förlorat livet på grund av vargangreppen och som skapar rädsla bland får- och hundägare i Orust kommun.

Länsstyrelsen bedömer att risken för fortsatta angrepp är stor, så länge vargen är kvar på ön. Andra åtgärder än skyddsjakt bedöms inte vara rimliga att genomföra på kort tid då det på Orust finns många naturreservat och får som bland annat betar på stränderna. Länsstyrelsen hänvisar till att det inte alltid är lämpligt att sätta stängsel i områden med många turister och ett rikt friluftsliv.

Till GP, Göteborgsposten, säger Nelly Grönberg som är inventeringsansvarig och besiktningsperson för rovdjursangripna tamdjur på länsstyrelsen i Västra Götaland, att beslutet är befogat med anledning av alla de här angreppen som har varit.

Länsstyrelsen ska nu utses en jaktledare som i sin tur väljer ett antal jägare som deltar i vargjakten. Skyddsjakten kommer att ske inom Orust kommun fram till och med den 15 augusti. Vargobservationer har även gjorts på Tjörn