Länsstyrelsen beslutade under gårdagen om att ge tillstånd för skyddsjakt efter en varg i Ockelbo kommun omkring områdena Mo och Svartsbo.

Genom DNA, syn- och spårobservationer är det bekräftat att samma individ befunnit sig i området under en längre tidsperiod och visat på ett oönskat beteende. Bland annat genom angrepp på fyra tamdjur under sommaren och hösten 2020. Totalt har det inkommit en ansökan om skyddsjakt på denna individ från ett trettiotal boende.

Jakt fram till 8 april

Jakten efter vargen får pågå fram till 8 april, både jaktledare och vilka personer som får delta under jakten beslutas av länsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg.