Efter att både förvaltningsrätten och därefter kammarrätten avslagit den licensjakt på varg som länsstyrelsen i Gävleborg tidigare fattat beslut om kring reviret Prästskogen, har man idag fattat ett nytt beslut om att vargjakten i stället skall ske i reviret Skrottmyren.

Upphävandet att beslutet kring Prästskogen innebar att det uttag av varg som anses nödvändig i Gävleborg utifrån de viltförvaltningsmål man har i länet, skulle leda till en halvering av de tänkta uttaget som länsstyrelsen planerat. Av den anledningen har länsstyrelsen idag tagit beslut om att licensjakten i stället ska ske vid reviret som kallas Skrottmyren och som ligger i ett kluster av revir i den norra delen av länet.

I det aktuella området bedriver även Viltsamverkan en forskning kring de konsekvenser som uppstod efter de stora skogsbränderna under sommaren 2018 och där man konstaterat att det totala rovdjurstrycket i området negativt har påverkat älgkalvars överlevnad. I det aktuella reviret finns ingen genetisk viktig varg.

Jakten vid Skrottmyran startar den 10 januari och totalt får sex vargar skjutas.