I ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Jämtland inför årets licensjakt på björn har länsstyrelsen meddelat sitt beslut om att 220 björnar får jagas inom länet.
Anledningen är att länsstyrelsen gör den bedömningen att björnstammen i länet är stor och att rennäringen har betydande skador kopplade till den. Björnstammen ligger också över länets beslutade förvaltningsmål om 650 individer vilket ska uppnås till spillningsinventeringen 2025.

Redan 2021 beslutade Länsstyrelsen i Jämtland om en hög avskjutning av björn men inte alla björnar fälldes utifrån beslutet. Bland annat överklagade Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna beslutet om licensjakt på 200 björnar. När länsstyrelsen i Jämtland genomförde en förändring och slog samman åtta jaktområden till ett enda överklagades även det beslutet och jakten inhiberades utifrån att länsstyrelsen inte kunde besluta om en områdesförändring under den tid som ärendet var i prövning hos kammarrätten.

I år har länsstyrelsen i Jämtland gjort en viss justering av områdesindelningen. De tre nordvästliga områdena behålls medan övriga länet delas in i ett stort område. Licensjakten inledes i dessa fyra områden men från den 21 september upphävs områdesindelningen och kvarstående björnar får då jagas inom hela Jämtlands län.

– Vi bedömer att det är av yttersta vikt att samtliga tilldelade björnar fälls för att vända björnstammens ökande trend, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.