Länsstyrelsen i Jämtland har förutom det upprättade policydokumentet för att försöka få ripjakten fungera på ett bättre sätt i förhållande till förra jaktsäsongen, även meddelat att man under kommande ripjakt på statliga marker i Jämtlandsfjällen även intensifierar jakttillsynen.

Uppstarten sker i samband med att hundträningarna kan påbörjas den 16:e augusti och därefter vid den påföljande fågeljakten.

Tillsynen kommer att ske av Länsstyrelsens naturbevakare och för alla som antingen tränar hund eller jagar så är det viktigt att man har alla papper i ordning såsom ID-kort, jägarexamensbevis, statligt jaktkort, tränings- eller jakttillstånd, vapenlicens och eventuella införseltillstånd till Sverige.

Länsstyrelsen Jämtland