P4 Jämtland har granskat hur Länsstyrelsen i Jämtland har hanterat avlysningsbesluten när det gäller möjligheten till småviltsjakt på statens mark ovan trädgränsen. I granskningen kunde man konstatera att endast vid nio ansökningar av 42 har Länsstyrelsen fattat beslut om avlysning före de fem dagar som de själva under sommaren beslutat om och satt som policy. I övriga fall har beslutet kommit bara någon eller några dagar före det att jakten ska påbörjas eller till och med tidigt samma morgon när jägarna redan befunnit sig på fjället.

Nu har några jägare JO anmält Länsstyrelsen för ett avlysningsbeslut som togs nu i november med mindre an en dags varsel. En av jägarna var på väg upp på fjället med några andra redan var ute på fjället och åt sin frukost när beslutet kom att jakten var avlyst med start samma dag.

Biträdande enhetschef Göran Gabling säger till P4 Jämtland.
-Olyckligt skulle jag säga och absolut inte önskvärt.

Göran Gabling tror att en del av förklaringen kan vara att man haft för lite personal.