Under tisdagen meddelade Länsstyrelsen i Jämtland sitt beslut om att all hundträningsverksamhet som tidigare varit möjlig i bland annat Mittådalen och Gräftåvallen helt upphör från och med hösten 2022. Det innebär att ingen träning av stående fågelhund får ske på dessa områden under perioden 16 till 24 augusti, utan de kommer fortsättningsvis enbart vara rena jaktområden.

Grunden till denna förändring är bland annat att Länsstyrelsen tagit fasta på att det är småviltjakt som – enligt gällande lagstiftning – ska upplåtas. Hundträning som organiseras av hundklubbar samt hundprovsverksamhet lyfts bort från grundupplåtelsen. Länsstyrelsen menar att sådan verksamhet kan upplåtas men att upplåtelsen då ska ske genom en separat markupplåtelse, vilken hundklubbarna ansöker om hos Länsstyrelsen. För att den organiserade jaktträningen med hund samt hundprov ska kunna ske krävs minst 6 ekipage och kan endast göras av hundklubbar som är anslutna till Svenska kennelklubben. Med ett sådant förfarande kan samråd ske mellan berörda samebyar och hundklubbar för dessa specifika aktiviteter. Förhoppningen från Länsstyrelsen är att förändringen ska skapa mer jämlika förutsättningar för jakt och jaktträning på renbetesfjäll i hela länet. Den som önskar jaktträna sin hund får under tillåten jakttid köpa jakttillstånd via NatureIT.

Från 1 mars 2023 kommer jaktträning med hund att upplåtas inom alla öppna jaktområden i hela länet. Även detta ökar mängden tillgängliga jaktträningsområden inom länet jämfört med tidigare år. Jaktträning kan från detta datum bokas genom dygnstillstånd samt kommun- och länsårstillstånd.

När det gäller den organiserade jaktträningen med hund samt jaktprov för de stående fågelhundsraserna kommer beslutet att innebära en hel del förändringar vilket inte för stunden är riktigt klart på vilket sätt det kommer att påverka verksamheten och möjligheten att kunna avelsutvärdera den stående fågelhunden som arbetande hund med specifika jaktegenskaper.

-Träningsområdena försvinner så då kan vi ju inte ha jaktprov under den första perioden eftersom alla områden är jaktområden. Den enskilda klubbmedlemmen kan inte heller få möjlighet att träna någonting. Bor man i trakterna där träningsområdena tidigare varit, så kanske man inte har ordnat med annan jaktmark, utan all träning har skett på statens mark vilket fortsättningsvis innebär att man kommer vara helt utan mark. Den 2 juni kommer de drabbade hundklubbarna ha ett möte med Länsstyrelsen i Jämtland och efter det vet vi kanske lite mer kring vad som gäller för provverksamheten i alla fall, säger Lars-Göran Nyhlén, ordförande för Svenska Vorstehklubben Jämtland-Västernorrland till Allt om Jakt och Vapen.

Den information hundklubbarna i nuläget har fått är att för att kunna anordna jaktprov måste en ansökan ske minst 6 veckor innan provet ska hållas till länsstyrelsen och därefter ska samråd ske mellan hundklubb och den sameby där den önskade marken för genomförande av provet finns.