Länsstyrelsen i Örebro har beviljat skyddsjakt på tio bävrar på sex fastigheter längs Bottenån i Lindesberg. Anledningen till beslutet är att bävrarna riskerar fälla träd över den närliggande järnvägen.

Bävrar ska i området ha simmat runt badgäster vid en badplats och för några år sedan skall en person blivit biten, något som kommunen vill förhindra.

Länsstyrelsen bedömer dock inte det utgöra någon allmän fara. Däremot tar de hänsyn till det faktum att bävrarna senaste tiden har fällt träd nära järnvägen, vilket orsakat skador på skyddsstaket.

Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att sätta skyddsnät runt stammar på det stora antal träd som finns nära järnvägen. Bäverns bevarandestatus anses inte vara hotad av en avskjutning. Därför beviljas skyddsjakt på högst tio bävrar fram till den 18 juli