Efter nya klagomål och önskemål om skyddsjakt på skarv i Trosa från kommunen svarar Johan Varenius, landsbyggsdirektör på länsstyrelsen Södermanland, på kritiken.

– Ansökan som kommunen kom in med tidigare och som de fått avslag på har prövats i både förvaltningsrätt och kammarrätt och de har slagit fast att det i den ansökan inte fanns underlag nog för att bevilja skyddsjakt. Länsstyrelsen behandlar varje ansökan som ett enskilt ärende och vi på länsstyrelsen Sörmland har sett till det Trosa kommun har lagt fram samt vilka problem skarven orsakar och utifrån detta anser vi inte att det finns underlag för skyddsjakt, berättar Varenius.

Källa: sn.se