Skyddsjakt på 500 skarv har Länsstyrelsen i Uppsala beslutat om ska ske för att värna om fiskebeståndet.

Skriv namnet på dokumentet

Beslutet gäller både storskarv och mellanskarv under två olika beslut. Skyddsjakten får pågå fram till den 31 december längs Östersjökusten som tillhör Uppsala län. Avsikten är att förhindra den skada som kan innebära för fisket samt för att skydda känsliga fiskbestånd som finns beläget i länet.

I det första beslutet får skyddsjakten pågå under hela perioden för att skydda yrkesfisket av de som innehar yrkesfiskarlicens längs kusten med skjutvapen inom 300 meter från fasta redskap samt ryssjor och bottensatta nät.

Känsliga fiskebestånd

I det andra beslutet för känsliga fiskebestånd gäller skyddsjakten mellan 1 april-15 juni och 1 augusti – 31 december i år av innehavare av yrkesfiskarlicens, jakträttshavare men också de som har tillstånd av Länsstyrelsen enligt § 47 första stycket jaktförordningen. I detta beslut från endast skyddsjakten bedrivas på vatten grundare än 3 meter eller inom fiskfredningsområden.

Vill undvika skada

Jakten har beslutats om att få tillämpas på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som framställs i 12 § andra stycket i jaktlagen. I beslutet framgår det att skyddsjakten enbart är befogad som en skrämselmetod för att skarven ska undvika att tillföra skada. Vilket innebär att jakttillfällena med fördel bör spridas över tid för att öka metodens effekt på utsatta platser inom länet. Däremot uppges det i beslutet att fram till den 10 augusti får ingen jakt bedrivas närmare än 500 meter där skarvkolonier eller boplatser för skarv, havsörn eller fiskgjuse är känt.

Samtliga fällda skarvar ska rapporteras in till länsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen Uppsala Län.