Den 27 januari 2022 fattade länsstyrelsen beslut om skyddsjakt i området. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet med motivering att länsstyrelsen med enbart tre dokumenterade incidenter där varg varit inblandade inte kunde bedöma att det fanns en fortsatt risk för allvarlig skada.

Den 20 juni 2022 skedde ytterligare ett vargangrepp, denna gång i Barsjötorp. Detta innebär att det nu skett fyra angrepp inom Forshagareviret vilket bekräftar att Länsstyrelsens bedömning, och tillämpning av Viltskadecenters rekommendationer, vid skyddsjaktbeslutet i januari 2022 var relevant. Länsstyrelsen har därför fattat ett beslut om skyddsjakt på eget initiativ.

Länsstyrelsen bedömer med anledning av ovanstående angrepp att fortsatt risk för allvarlig skada föreligger. Samtliga angrepp bedöms av Länsstyrelsen ha orsakats av samma familjegrupp, Forshagareviret. Även påverkan på möjligheterna att bedriva älgjakt på ett effektivt sätt och därmed uppnå målsättningarna med älgförvaltningen har vägts in i bedömningen om risk för allvarlig skada.

Jakten får pågå mellan den 22 juni till senast 3 augusti och gäller en individ ur Forshagareviret.

Kartan nedan är över det aktuella området där skyddsjakten får bedrivas.