När det gäller björnjakten i Jämtlands län har man tidigare delat in länet i 8 olika jaktområden. Men enligt Emma Andersson, som är vilthandläggare vid Länsstyrelsen, har avskjutningen avtagit och Länsstyrelsen anser därför att det är nödvändigt att omfördela de björnar som finns kvar på tilldelningen.
För att uppfylla syftet med licensjakten anser Länsstyrelsen att man i Jämtlands behöver närma sig det beslutade förvaltningsmålet om 650 björnar och att det då är viktigt att tilldelningen om 200 björnar fylls.

I det beslut som Länsstyrelsen har tagit idag den 21 september upphäver man av den anledningen den nuvarande indelningen och de björnar som kvarstår får från och med den 22 september 2021 fällas inom hela länet utan hänsyn till tidigare områdesindelning.