Den 5 december upphävde Förvaltningsrätten i Luleå Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på åtta lodjur i rennäringens vinterbetesland i Jämtlands län. Nu ska Länsstyrelsen överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. 

– Vi kan se av Förvaltningsrättsdomen att vi har olika uppfattningar. Vi kommer därför att överklaga domen för att få beslutet prövat av Kammarrätten, säger Henrik Hansson, chef för viltfunktionen på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

Beslutet om skyddsjakt på lodjur innebar en förebyggande jakt för att minska skador som lodjuren årligen orsakar rennäringen i vinterbetesområdena. 

– Vinterbetesområdena är de områden där lodjuren gör mest skada, och där finns det också flest lodjur. Om vi minskar antalet lodjur där så minskar också den skada de gör, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.