I ett pressmeddelande från länsstyrelsen i Gävleborg meddelar man att älgtilldelningen i de två älgförvaltningsområdena Ljusnans-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö kommer att sänkas inför kommande jaktår.

I Ljusnan-Voxnan har i sin ansökan angett att förvaltningsgruppen vill skjuta 1,4 älg per 1 000 hektar, då området bedöms ha 5,0 älgar per 1 000 hektar. Den nationella beräkningsmodellen för älg visar dock att älgförvaltningsområdet har en älgstam på 3,6 älgar per 1 000 hektar efter jakt.

Ljusdal-Ramsjö har skickat in en ansökan om 1,0 älg per 1 000 hektar. Där bedömer gruppen att det finns 6,0 älgar per hektar. Medan resultatet för den nationella beräkningsmodellen för älg visar att älgförvaltningsområdet har en älgstam på 4,1 älgar per 1 000 hektar efter avslutad jakt.

Eftersom älgförvaltningsgruppernas uppfattning om älgstammen storlek skiljer sig markant från den nationella beräkningsmodellens resultat så anser Länsstyrelsen att planerna inte kan godkännas rakt av.

– Älgstammen är så pass låg i båda älgförvaltningsområdena så finns det en risk att älgstammen har svårt att återhämta sig på grund av den höga andel rovdjur i området, säger vilthandläggare Elina Eriksson.

– Vi på Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det krävs vissa försiktighetsåtgärder. Så vi har beslutat att sänka den totala avskjutningen för båda älgförvaltningsområdena, säger Elina Eriksson.

Beslutet från Länsstyrelsen är att i Ljusnan-Voxnans älgförvaltningsområde får det fällas 1,0 älg per 1 000 hektar. För Ljusdal-Ramsjö får det fällas 0,7 älg per 1 000 hektar.