I augusti startar inventeringen av björn i Dalarnas län vilket sker genom insamling av björnspillning som sedan analyseras. Det kommer att behövas cirka 1500 insamlade prover och därför söker nu Länsstyrelsen efter frivilliga

Länsstyrelsen Dalarnas hemsida skriver de att de kommer att dela ut samt samla in provtagnings-kit som används vid inventeringen. För allmänheten går det bra att beställa dessa kit på Länsstyrelsens hemsida eller via telefon. En påminnelse när investeringsperioden börjar kommer sedan till de som har beställt ett kit. 

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.