Sedan några dagar tillbaka har en varg rört sig i trakten runt Kungälv. Länsstyrelsen Västra Götalands län har nu gått ut med en uppmaning till allmänheten att ge vargen lugn DSC_0083och ro. Detta ger då vargen en chans att självmant hitta ut ut Kungälv, skriver Länsstyrelsen på deras hemsida

Länsstyrelsen betonar att vargen är ett vilt djur bland alla andra och uppvisar ett normalt beteende. Ser man vargen får man gärna filma eller fota, men förfölj inte vargen. Uppmaningar om att rapportera var och när vargen har setts för att flera sedan ska kunna följa vargens vandring har även cirkulerat. Länsstyrelsen menar dock att vargen inte bör punktmarkeras på detta sätt. 

Om man ser vargen ska man ringa Länsstyrelsens rovdjurstelefon.