Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu tagit beslut om att utvidga skyddsjakten efter den varg som rivit får på ön Orust till att även gälla Tjörns kommun då den nu även angripit och dödat får på Tjörn. Bedömningen från Länsstyrelsen är att det rör sig om samma varg då angreppssättet är likartat utifrån tidigare attacker mot fårbesättningar på Orust.

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att andra åtgärder än skyddsjakt inte bedöms vara rimliga att genomföra på kort tid. Skyddsjakten får pågå till och med den 15 augusti och avlyses när varg har fällts antingen på Orust eller Tjörn.

Det DNA-prov som analyserats från bettskadorna på de får som vargen attackerat på Orust visar att vargen är en ung hane från Västmanland.