Länsstyrelsen i Jämtland skriver i ett pressmeddelande att de i dag har fattat beslut om 2019 års licensjakt efter björn i Jämtlands län. Björnstammen i Jämtlands län är på en högre nivå än både förvaltningsmål och förvaltningsintervall. Länsstyrelsen anser därför att licensjakt efter björn är nödvändigt för att minska björnstammen mot förvaltningsmålet samt för att minska den i skadeutsatta områden för rennäringen.

Antal björnar som får skjutas är 100 stycken och jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2019 till och med den 15 oktober 2019, eller den tidigare tidpunkt som jakten i respektive område avlyses. Samtliga björnar får jagas oberoende av kön och ålder. Björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder) får inte fällas. Länsstyrelsen rekommenderar jägarna att inte skjuta ensamma årsungar.

källa: Länsstyrelsen i Jämtland