Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att lodjurspopulationen i Sverige under de senaste åren har legat på en stabil nivå och över gränsen för gynnsam bevarandestatus. Därför beslutar Naturvårdsverket att samtliga länsstyrelser förutom Gotland, där inga lodjur finns, får fortsätta att besluta om licensjakt efter lodjur.