Den heta debatten kring fjälljakten har lett till nya regler som ger förtur till svenska jägare. Men det har ändå funnits en viss förvirring vad som gäller för de jägare som anser sig ha en nära anknytning till Sverige och på så sätt skulle få företräde trots utländskt medborgarskap.

Nu har de tre länstyrelserna (Västerbotten, Norrbotten och Jämtland) hitta en rutin för detta som de presenterar på länsstyrelsens hemsida;

Du som inte är fast bosatt i Sverige – men vill åberopa närmare anknytning till Sverige – kan uppfylla det genom något av följande alternativ:
1. Du äger en fastighet i Sverige.
2. Du har en anställning i Sverige.
3. Du driver näringsverksamhet i Sverige.
4. Du som är svensk medborgare men som bor utomlands.
Villkor för fastighet
Om du äger en fastighet i Sverige, och vill köpa jakttillstånd för småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Lagfartsbevis, eller
  förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.

Bostadsrätt eller andelslägenhet inbegrips inte i begreppet att äga en fastighet och uppfyller inte kravet på närmare anknytning till Sverige. Villkor för anställning i Sverige
Om du har en anställning i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Anställningsavtal kompletterat med din senaste lönespecifikation,
  senaste inkomstdeklaration eller senaste inkomstkontrolluppgift
  I vissa fall intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige. Detta gäller när placeringen rör sig om en kortare tid än 30 dagar. I annat fall ska placeringen anges i anställningsavtalet.

Villkor om du driver näringsverksamhet i Sverige
Om du bedriver en näringsverksamhet (enskild firma eller som juridisk person) i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Bevis om F-skattsedel
  Bevis om registrering för moms, samt
  bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

När det kan anses vara tveksamt att näringsverksamheten är pågående, kan även följande handlingar krävas in från dig som söker:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten, samt
  senaste momsdeklarationen.

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och du som söker inte är anställd av denna utan anger ett ”bestämmande inflytande” på verksamheten, ska du visa detta genom att skicka in följande handlingar:

 • Aktieinnehav som dokumenterar ”bestämmande inflytande”
  Och/eller registreringsbevis för bolaget som visar att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firma­tecknare för bolaget, samt
  i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen.