I Naturvårdsverkets översyn av jakttider på de stora rovdjuren verkar det som att Länsstyrelsernas arbetsbelastning får gå före biologiska argument när det gäller frågan om att tidigarelägga jaktstarten för lodjur till 1 februari.

Jägareförbundet har föreslagit en tidigareläggning av jaktstarten på lodjur, från 1 mars som det är nu till den 1 februari, främst med tanke på osäkerhet i snöförhållandena så sent på säsongen vilket försvårar jakten. Naturvårdsverket själva lyfter också enligt svenskjakt.se fram i sin argumentation att en tidigareläggning skulle vara fördelaktig med tanke på lodjurens brunsttid. Trots detta ser jakttiden ut att bli oförändrad. Anledningen?

Då pågår inventering av varg, järv och lo samt besiktning av fällda vargar. Arbetssituationen skulle tyngas än mer om länsstyrelsernas tjänstemän även skulle besiktiga fällda lodjur under den här tiden”, skriver Naturvårdsverket i sitt förslag.