I slutet av maj fick Ystad-Österlenregionens miljöförbund in en anmälan om att en lantbrukare i sydöstra Skåne skulle ha dumpat mellan 40 och 50 ton spannmål i en håla på sin mark. Lukten från detta ska ha lett till att vildsvin lockats till platsen och blivit en stor olägenhet.

Miljöförbundets handläggare Lina Grané utreder för tillfället vad lagen säger eftersom detta ska ha skett på privat mark.

– Vi har tagit hjälp av en jurist och ska även kontakta verksamhetsutövaren och sedan får vi se hur vi går vidare, berättar hon.

Grané påpekar att det i nuläget bara rör sig om anklagelser och några större bekymmer med vildsvin i det berörda området har hon heller inga uppgifter om.

Källa: lokaltidningen.se