En lantbrukare i Lövsele, Lövånger skickade i marsmånad in en ansökan till länsstyrelsen där han menar att kronhjortar har blivit ett allt större problem under de senaste åren då de har förstört foder avsett lantbrukarens omkring 70 mjölkkor. Till en början gnagde kronhjortarna hål på plasten på plansiloensilaget, men när grindar sedan sattes upp började de istället förstöra rundbalar, skriver Norran

Länsstyrelsen har nu beviljat skyddsjakt på högst tre kronhjortar inom lantbrukarens fastighet. Detta beror dels på att det inte finns någon annan möjlighet att hantera det genom ordinarie jakt eftersom det inte finns något kronhjortsskötselområde samt för att länsstyrelsen menar att det inte finns något annat alternativ än skyddsjakt. 

Skyddsjakten ska ske i omedelbar anslutning till området och det foder som kronhjortarna förstör. Endast ett djur får fällas vid ett och samma jakttillfälle och det är främst yngre djur och kalvar som jakten ska fokusera på. Länsstyrelsen menar att detta förhoppningsvis ska leda till att de övriga djuren i gruppen blir skrämda och förhindrar dem från att komma tillbaka till plasten. 

Vidare uppmanar länsstyrelsen lantbrukarna till att inför kommande år göra platsen mindre attraktiv för kronhjortarna genom att till exempel stängsla in området.