Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gör det nu lättare för allmänheten att rapportera in fynd av döda eller sjuka djur. På rapporteravilt.sva.se kan vem som helst registrera sina iakttagelser.

Av ett pressmeddelande framgår att stöd i form av bilder kopplade till kryssrutor finns på plats för att underlätta för användaren att registrera sina iakttagelser.

– Den data som vi får in är tänkt att publiceras som öppen data på SVA:s webbplats. Där ska det finnas smittlägeskartor och sjukdomsstatistik så att alla kontinuerligt kan följa var och när vi har dessa sjukdomar hos vilt i Sverige, säger SVA:s viltpatolog Erik Ågren i pressmeddelandet.